Sammanfattning

Sammanfattning

Grundproblem

Jag började mitt arbete med att läsa in mig på problematiken med att använda sig utav GPS positionering i plats-baserade spel.

Det blev snabbt ganska tydligt att användningen utav GPS inomhus var opraktisk i och med den dåliga mottagningen så jag bestämde mig för att undersöka möjligheten att använda sig utav informations teknologi i omgivningen så som trådlösa nätverk för att försöka skapa ett slags plats-baserat spel där man inte behöver GPS satelliter utan bara en byggnad med trådlösa nätverk och en mobiltelefon.

Syftet med mitt arbete är att undersöka användningen utav trådlösa nätverk som substitut för GPS satelliter i ett plats-baserat spel.

Min frågeställning lyder

”På vilket sätt kan informations teknologi så som trådlösa nätverk användas i ett plats-baserat spel för att undvika användningen av GPS?”

Processen

Jag började med att ta reda på hur vida ett trådlöst nätverks signalkvalité kan användas för att göra en avstånds bedömning.

Detta visade sig vara ganska problematiskt och involverade en aning fysik. Igenom lite experimenterande, läsande och matteboks pluggande lyckades jag rätta till den felaktiga matematiska formel som jag hittat på en bloggsida.

Och kunde testa den med hjälp utav min mobiltelefon. Avståndsbedömningen mellan dig och access punkten fungerade ganska bra när man ser antennen och inga väggar sitter i vägen men så fort ett annat material än luft hamnade i mellan dig och radio källan så blev mätningen otroligt oexakt.

Ett bild exempel följer nedan.

Mätningsproblem

 

 

 

 

Formeln för uträkningen av signalstyrkans avtagande i luft ser ut på följande sätt

där d är distansen och f är frekvensen som används vid utsändningen och konstanten på slutet beskriver i vilket format distansen matas in.

Resultatet på detta försök ledde till att jag valde att inte använda mig utav en distans uträkning och istället baserade min närhets detektion på den råa signalstyrkan så att om man har en radio länk som har 100% kvalité så räknas det som att man är nära nog.

Speldesign

Jag spenderade också tid med att läsa om speldesign för att förbättra mitt sätt att använda det jag lärt mig för att göra ett mer intressant spel. I boken ”A theory of fun for game design.” pratar Koster, R. Om hur man igenom att använda sig utav mönster och pussel som det tar tid för hjärnan att vänja sig vid och lista ut så kan man få spelet att kännas lite djupare och intressant en längre tid.

Jag valde att försöka mig på detta igenom att implementera ett litet kryptografiskt pussel i min prototyp.

Prototypen jag byggde består utav en Android app som använder sig utav närheten till ett trådlöst nätverk för att säkerställa att spelaren befinner sig på rätt plats.

Efter att spelaren lyckats ta sig till det trådlösa nätverket i en byggnad så kommer appen att börja avkoda ett meddelande som innehåller en ledtråd som leder spelaren på en liten skattjakt. För att hitta skatten behöver spelaren också lösa ett lättare kryptografiskt pussel där lösenordet för den sista ledtråden är täcken förskjutet så att ett A till exempel hoppar en bokstav framåt i alfabetet och blir ett B och så vidare igenom hela alfabetet tills man kommer till Ö som då går runt och blir ett A.

APA skulle då se ut som BQB till exempel.

Resulat:

Resultatet utav min undersökning är en Android app som visar på att plats baserade spel är möjliga att göra utan tillgång till GPS men att precisionen blir lidande. Ur ett speldesigns perspektiv så finns det sätt att arbeta runt den dåliga precisionen och avsaknaden utav exakta koordinater som till exempel att ha Access punkter och deras signalstyrka för att bedöma om en spelare befinner sig inom området för en checkpoint.

Alltså kan signalstyrkan på ett trådlöst nätverk användas för att skapa en distans approximation, användas som checkpoint eller som radiofyr för ett gömställe i en “geocashing” eller skattjakts spel.

Android plattformen möjliggör också implementation utav pussel och jag implementerade ett litet kod pussel för att låsa upp en ledtråd.

 

w code

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s