Min bugg hanterings process! (Fortsättning på förra posten)

Att ta hand om buggar kräver information för att kunna härleda vart det oönskade beteendet uppstår.

I dagsläget finns det ett par källor till informationen som behövs för att påbörja processen.

En observation av ett oönskat beteende under skapelseprocessen.

Detta leder oftast till att sättet som beteendet är uppbyggt måste utvärderas för att se om det kan finnas ett bättre sätt att framkalla beteendet. Då hinner inte en bugg i ett så här tidigt skede inte lämna mitt skrivbord.

En observation under ett internt speltest. Vid våra interna speltest går vi igenom och provar spelets funktionalitet och ser så att de önskade beteendena uppstår, om så inte är fallet så kommer buggen skrivas ned.

Några utav buggarna som uppstår uppkommer inte under de ofta ganska ytliga kontrollerna vi utför under våra interna speltest dessa brukar dock dyka upp under våra externa speltest och antingen förmedlas muntligt utav speltestarna eller skrivas ned som en post på spelets community forum.

En ganska vanlig utgångspunkt för att fixa en bugg är något linkande:

community

Utifrån den informationen som ges utav antingen en av mina team medlemmar eller någon extern så måste jag först lokalisera vart det är troligast att felet ligger. I exemplet ovan är det ganska troligt att problemet ligger i funktionen som tar hand om att kasta bollen för att det handlar om passningar.

Efter att jag hittat vart det troligaste felet befinner sig tillämpar jag en lösning som jag tror kommer att fixa till problemet.

Efter detta måste jag försäkra mig om att problemet är löst genom att prova alla olika sätt att framkalla buggen för att sedan om buggen inte är löst se över andra faktorer som kan framkalla felet och försöka åtgärda dom och jag får göra om detta tills problemet är löst.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s